Бе обявено за решаване първото от гражданските дела, образувани от наследниците на починалите от наводненията на 06.02.2012г., поради скъсване на язовирната стена на язовир Иваново и наводнението в село Бисер.

Ответници по тях са Министерство на отбраната и Община Харманли, като се претендира осъждането им в условията на солидарност, тъй като съгласно представените писмени доказателства – 2/3 от язовир Иваново, в едно с цялата язовирна стена е предоставен за управление и ползване на Министерството на отбраната, а 1/3 от язовира е публична държавна собственост.

Във връзка мащабното събитие са починали 11 човека, като кантората ни, под егидата на адвокат Марковски, е депозирала искови молби от 9 наследника на шестима от починалите лица, като са заведени 12 иска за обезщетение, които са на обща стойност над 2 000 000, 00 лева.

От другите от пострадалите от наводнението жители на с.Бисер са депозирани 25 претенции за имуществени вреди, с общ размер от над 1 560 000, 00 лева за претърпени имуществени вреди и пропуснати ползи, както и искове за обезщетение на неимуществени вреди в общ размер от 330 000, 00 лева, които вреди се изразяват в болките, страданията и неудобствата, които са им причинени от настъпилото наводнение и нанесените им вреди, изразяващи се в разрушаване на домовете им.

Отговорността, която се търси от Министерство на отбраната и Община Харманли, е във връзка с това, че Министерство на отбраната, в качеството му на единствено лице, ползващо язовира (2/3 от язовир Иваново) и Община Харманли, в качеството й на собственик на имота, в който се намира останалата 1/3 част от язовира – са били отговорни солидарно за стопанисването и поддръжката на процесния язовир.

По образуваните граждански дела са изслушани и приети многобройни технически експертизи, които по категоричен и недвусмислен начин доказват, че техническото състояние на язовир Иваново най – малко година преди инцидента от 06.02.2012г. е било “предаварийно”, като за това са били в известност както Община Харманли, така и Министерство на отбраната.

Към настоящия момент воденото повече от 5 години наказателно производство, не е приключило с влизане на дело в съд.