Починал Родител-Наследници Две Малолетни Деца

РЕЗЮМЕ : Касае се за Решение  на Софийски Апелативен Съд, постановено по искова съдебна претенция, предявена от  две малолетни деца – ищци в производството, чрез техния настойник, за претърпени неимуществени вреди – болки и страдания, в резултата от смъртта на тяхната майка, загинала при Пътно транспортно произшествие, в качеството си на пътник в МПС, управлявано … Продължение