Правни услуги

Защита на пострадали при ПТП в България
Защита на пострадали при ПТП в чужбина
Защита на застраховани при отказ по застраховка “Автокаско”
Защита на застраховани по друг вид застраховка
Защита на пострадали от допусната лекарска грешка
Защита на пострадали при при всякакъв вид непозволено увреждане